Alimenty – kiedy wybrać się od adwokata?

Cel obowiązku alimentacyjnego

Alimenty służą zaspokajaniu potrzeb życiowych i bytowych osób, które nie mają możliwości samodzielnie się utrzymać przy użyciu własnych sił i środków. Do płacenia alimentów są zobowiązani bliscy krewni takiej osoby, których sytuacja finansowa jest na tyle dobra, że takiej pomocy mogą udzielić. Mówiąc prościej są w stanie spełnić ciążący na nich prawnie obowiązek alimentacyjny.

Obowiązek alimentacyjny – na czym polega?

Wykonanie obowiązku alimentacyjnego polega głównie na dostarczaniu środków utrzymania, a w określonych sytuacjach również środków związanych z wychowywaniem.

Przykład: Do środków utrzymania zaliczymy między innymi: dostarczenie pożywienia, odzieży, opieki lekarskiej, pomocy w chorobie, zapewnienie mieszkania i ogrzewania. Z kolei środki wychowania to na przykład: zapewnienie odpowiedniego wykształcenia, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień (zakup biletu do teatru, opłacenie zajęć dodatkowych) oraz sprawowanie opieki.

Sposoby realizowania obowiązku alimentacyjnego

Obowiązek alimentacyjny może być realizowany dwojako:

 • jako świadczenie pieniężne, czyli poprzez zapłatę określonej sumy pieniężnej
 • bądź w naturze, czyli poprzez zapewnienie osobie mieszkania, przekazywanie artykułów żywnościowych, odzieży.

Osoby uprawnione do alimentów

Adwokat Olsztyn pomaga dochodzić alimentów na etapie przedsądowym i sądowym:

 1. od jednego z rodziców na rzecz dziecka
 2. od jednego z małżonków na rzecz drugiego po orzeczeniu rozwodu oraz w innych nie wymienionych wyżej kwestiach związanych z alimentami.

Wysokość świadczeń alimentacyjnych

Kiedy zdecydujemy się już na dochodzenie alimentów od drugiej strony, to wtedy pojawia się pytanie. Ile możemy się domagać od drugiej strony? Innymi słowy jakiej kwoty zażądać. Przepisy prawa nie dają tu jednoznacznej odpowiedzi. Wskazują jedynie na przesłanki jakie należy wziąć pod uwagę podczas szacowania wysokości alimentów, ale i tak w ostateczności wszystko zależy od konkretnej sprawy. Poniżej omówimy przesłanki w dwóch najpopularniejszych rodzajach spraw alimentacyjnych:

 1. alimenty na rzecz dziecka:
  Określając wysokość alimentów od rodzica na rzecz dziecka należy wziąć pod uwagę:
  – usprawiedliwione potrzeby dziecka – czyli takie, które zapewniają mu normalne warunki życia i rozwoju (zapewnienie mieszkania, wyżywienia, pomocy naukowych, wykształcenia). Nie są usprawiedliwionymi potrzebami potrzeby zabytkowe jak na przykład: liczne podróże, realizacja kolejnego kosztownego hobby.
  – możliwości majątkowe i zarobkowe rodzica, od którego domagamy się alimentów – ustala się je na podstawie zarobków rodzica, posiadanych przez niego oszczędności, bierze się też pod uwagę fakt, czy zawarł nowy związek małżeński, a tym samym zawarł nową rodzinę, którą też powinien utrzymywać.
 2. alimenty na rzecz rozwiedzionego małżonka
  Określając wysokość alimentów od jednego małżonka na rzecz drugiego należy przeanalizować, czy rozwód nastąpił:
  – bez orzekania o winie – jeżeli tak, to każdy z małżonków ma prawo do alimentów od drugiego małżonka, tylko i wyłącznie, gdy znajduje się w niedostatku. Inaczej mówiąc w sytuacji, gdy brakuje mu środków na zaspokojenie swoich podstawowych potrzeb życiowych.
  – czy z orzekaniem o winie – jeżeli tak, to małżonek uznany za niewinnego, może żądać od małżonka wyłącznie winnego alimentów, jeżeli na skutek rozpadu małżeństwa jego sytuacja materialna uległa pogorszeniu w porównaniu do sytuacji materialnej jaką miał w trakcie małżeństwa, niezależnie od tego czy jest w niedostatku.

Te wszystkie przesłanki, o których mowa powyżej pozwalają ocenić w jakiej wysokości można domagać się alimentów. I tu rola adwokata jest kluczowa. Adwokat Olsztyn bazując na swojej wiedzy i doświadczeniu pomoże realnie określić, jakiej kwoty możemy się domagać przed sądem. I czy w ogóle w naszej sytuacji życiowej możemy się domagać jakichkolwiek alimentów. Nawet jeżeli jeszcze nie jesteś zdecydowany, czy chcesz składać pozew o alimenty, warto skonsultować się z adwokatem.

Rola adwokata w sprawach alimentacyjnych

Gdy powstaje spór co do alimentów, czyli w sytuacji, gdy jedna z osób nie chce dobrowolnie płacić alimentów na rzecz drugiej osoby. Wtedy rola adwokata jest kluczowa. Adwokat wyjaśni Ci wszelkie zawiłości prawne związane z alimentami. Pomoże zakończyć w sposób polubowny sprawę. Jeżeli nie będzie to możliwe przygotuje pozew o alimenty do sądu i będzie Cię reprezentował w trakcie procesu sądowego. Jako że prawnik jest z Tobą na każdym etapie sprawy pomoże Ci również w zgromadzeniu dokumentacji, która pozwoli realnie określić wysokość alimentów. Wskaże Ci także, jakie dokumenty powinieneś skompletować w tym celu. Więcej na ten temat przeczytasz na stronie. Prowadzona jest ona Przez Adwokata z Olsztyna.