Jak i czy warto zostać adwokatem? Sprawdź sam!

Droga do zostania adwokatem

Dobre i odpowiednio płatne stanowisko zawsze wymaga właściwego przygotowania do zawodu. Nikt nie zostaje adwokatem tak po po prostu, z ulicy. Aby uzyskać możliwość wykonywania tego zawodu, należy najpierw ukończyć właściwe studia. Potem przejść przez dodatkowe praktyki i pomyślnie przejść końcowe egzaminy. Osoby działające w branży związanej z prawem zazwyczaj kojarzy się z tymi najlepiej zarabiającymi. Niemalże każdy młody człowiek chciałby dołączyć do ich grona. W ten sposób da sobie szansę na późniejsze uzyskanie dobrej stabilnej posady oraz zarabianie niemałych pieniędzy. Bo pieniądze są w życiu ważne i nie da się tego ukryć. Skoro w dzisiejszym świecie wszystko drożeje, trzeba ich zarabiać na tyle dużo, aby z ich pomocą móc prowadzić życie na w miarę dobrym poziomie. Praca adwokata zdecydowanie daje młodym ludziom taką szansę. Co zatem dokładnie należy zrobić, aby ją uzyskać?

Na początku studia

Pierwszym krokiem mającym na celu doprowadzić młodego człowieka do uzyskania tytułu adwokata będzie oczywiście ukończenie standardowych studiów prawniczych. Są one niezbędne i bez nich nie da się dalej poprowadzić swojej prawniczej kariery. To absolutna podstawa, o której należy pomyśleć na samym początku – najlepiej jeszcze podczas uczęszczania do szkoły średniej. Będąc w liceum czy ucząc się w innej szkole umożliwiającej przystąpienie do egzaminu maturalnego. Już w trzeciej klasie należy zdecydować się na konkretne przedmioty, jakie chce się zdawać na poziomie rozszerzonym. Oczywiście obowiązkowe są matury podstawowe z języka polskiego, języka obcego i matematyki.

Niestety nawet uzyskanie z nich stu procent nie zagwarantuje nikomu dostania się na studia prawnicze. Dużo większą wartość podczas rekrutacji mają bowiem wyniki z egzaminów rozszerzonych. Czasem nawet te 50% z rozszerzonej matematyki daje młodemu człowiekowi więcej punktów od 100% z podstawy. Oczywiście wybierając dla siebie dziedziny, z których chce się później zdawać egzaminy maturalne, należy uwzględnić w nich przedmioty respektowane podczas rekrutacji na studia prawnicze. Należą do nich przede wszystkim: historia, wiedza o społeczeństwie, język polski, język angielski oraz matematyka.

Aplikacja

Samo ukończenie studiów prawniczych nie decyduje jednak o zostaniu adwokatem. Aby zdobyć ten zawód, należy bowiem odbyć aplikację adwokacką, czyli mówiąc prościej – zdać główny egzamin państwowy. Szansę na przystąpienie do niego można uzyskać poprzez złożenie specjalnego wniosku, który powinien zawierać kilka dodatkowych dokumentów – życiorys potencjalnego adwokata, kwestionariusz osobowy, duplom potwierdzający ukończenie studiów prawniczych oraz trzy zdjęcia. Za możliwość przystąpienia do egzaminu trzeba niestety zapłacić, a nieuiszczenie konkretnej opłaty skutkuje oczywiście odrzuceniem samego wniosku. Po dostaniu się na egzamin należy napisać go na tyle dobrze, aby uzyskać z niego wymagają ilość punktów potrzebną do dostania się na listę aplikantów. Tylko oni bowiem mogą wziąć udział w aplikacji adwokackiej, która na ostatnim etapie również kończy się egzaminem. Sama aplikacja trwa natomiast trzy lata i potrafi być na tyle wymagająca, że niektórzy już w trakcie jej odbywania rezygnują z wybranej wcześniej drogi zawodowej.

Podsumowanie

Oczywiście praca adwokata ma bardzo dużo zalet, dlatego mimo wszystko warto poświęcić tych kilka lat swojego życia na dokładne przygotowanie się do wykonywania tego zawodu. Najlepsze osoby pracujące w branży prawniczej mogą zarabiać nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie, czyli zastraszająco duże sumy.